Manastir

Banja
Prijatelji sajta


Zapadna SrbijaOglasi
Crkva sv. Nikole

Manastir u Pribojskoj BanjiOva crkva predstavlja tip razvijenog upisanog krsta u pravougaonik. Prema knjizi M. Šakote, radi se o jednobrodnoj građevini sa pripratom i egzonarteksom u obliku otvorenog trema sa lucima.
Iznad priprate se nalazi kupola koja stoji na kubetu, na desnom zidu nalazi se ulaz u crkvu Uspenja. Iz priprate se ulazi u naos, koji ima četiri stupca na kojima stoji kupola sa kubetom. Na naos se nadovezuje tročlana oltarska apsida.
U južnom zidu naosa su dva akrosoluma. U istočnijem, gde je pretpostavlja se bio grob obnovitelja Banje – Nikole III, dabarskog episkopa, nalazi se nadgrobna ploča od mermera sa isklesanim krstom. Ista autorka navodi da se na podu u sredini crkve nalazi amvonska ploča od ružičastog mermera sa isklesanim predstavama dvoglavog orla. Vrata na severnom zidu su otvorena kasnije.
U centralnoj apsidi nalaze se sedišta sa četiri stepenika za sedenje dabarskih episkopa u toku bogoslužanja. Šakota napominje i da su freske u đakonikonu iz XIV veka, a u priprati iz XVI veka.
Priprata je sazidana zajedno sa crkvom. Sadašnja kupola je iz XX veka dok je stara, poznata sa fotografija, bila slepa i niža od sadašnje. Autorka knjige Manastir sv. Nikole u Banji kod Priboja navodi da je naos ove crkve popločan 1973. godine pločama od ružičastog mileševskog mermera, dok se u priprati još uvek nalazi pod iz 1853. godine od nadgrobnih kamenih i mermernih ploča, od kojih neke imaju i natpise.
Crkva sv. Nikole ima dužinu oko 27 m i širinu 12,5 m. Iako pominje 13 prozora, Dionisije Popović, prvi opisivač manastira i njegovih crkava ih nabraja samo devet: bifora i tri prozora na severnoj fasadi, bifora i dva prozora na oltarskom delu, bifora na zapadnoj strani i tri prozora na južnoj fasadi.
Iguman manastira Banje Dionisije Popović o ovoj crkvi kaže ... Velika cerkva ima širine: 20 aršina i dužine 43 arši-na. Kada gledaš, izdaleka od južne strane vidi se edna velika okruglos(t) i belina, ko neke velike stene beli se...Velika cerkva ima 13 penđera, koi e iedan na oltaru, 1 na proskomidii 1 na parasporu, 2 na dve pievnice,
4 pod onim svodovima što drže kube veliko. Priplata stoi prizidana uz veliku cerkvu. Na tri stupa što drže priplatu dva svoda. Na sredi iednomalo kube. Na njemunema penđera. Više priprate na velikoj cerkvi imaju 2 penđera. Na priprati imaju troja vrata od drvenie velgreda đe se ulazi.
Cerkvena vrata su o(d) drveta, oko vrata e lepo izrađeno od beloga kamena, ima neki grana na kamenu izrezano. U cerkvi su unutra 4 stupa ko 4 direka uz duvar.
Na tim stupovima stoe 4 svoda unakrst, na svodovima stoi veliko kube a nema penđera, to se zove ženska crkva. Iz te ima vrata u malu južnu cerkvu. Vrata muške cerkve – oko vrata beli kameni direci lepo izrađeni.
Citat je pruzet iz Priloga poznavanju manastira sv. Nikola, koje je 1971. godine napisala Mirjana Šakota.